Jesteś tutaj: Start

Nowe informacje Dni Wolne


Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

  • 12 czerwca 2020 r.
  • 16 czerwca 2020 r.
  • 17 czerwca 2020 r.
  • 18 czerwca 2020 r.
  • 25 czerwca 2020 r.

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 – 26 czerwca 2020 r.

Procedury bezpieczeństwa

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa
w PSP w Zimnicach Wielkich - COVID-19

Załączniki:

Wyjaśnienia MEN

Wyjaśnienie MEN dotyczące funkcjonowania szkół
14.05.2020

Obecnie szkoły funkcjonują w ograniczonym zakresie. Do 24 maja br. zawieszone są zajęcia stacjonarne w szkołach. Uczniowie mają zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W przygotowywanym rozporządzeniu będzie mowa o przedłużeniu terminu ograniczonego funkcjonowania szkół do 7 czerwca br.
Od 25 maja br. będą umożliwione zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla dzieci z klas I- III szkoły podstawowej, również od 25 maja br. – konsultacje dla uczniów klas 8 i maturzystów. Natomiast od 1 czerwca br. uruchamiamy konsultacje dla uczniów z pozostałych klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Czytaj więcej: Wyjaśnienia MEN

Plan pracy

Plan pracy od 25.05.2020 r. w PSP w Zimnicach Wielkich

Godziny zajęć

7:00 – 7:30

8:00 – 10:10

10:10 – 12:00

12:00 – 16:00


świetlica

Zajęcia z wychowawcą

Zajęcia opiekuńcze

świetlica

Poniedziałek

E. Wiśniewska

M.Szumny

Ż.Widera

E. Wiśniewska

/ A. Bobra

Wtorek

A. Bobra

W.Pawleta

A. Bobra

Do 13.30 A. Bobra

/ 13.30 E. Wiśniewska

Środa

E. Wiśniewska

M.Szumny

E.Wiśniewska

Do 14.00 W. Pawleta

/ 14.00 J. Wocka

Czwartek

W. Pawleta

W.Pawleta

J. Wocka

K. Skórska

Piątek

E. Wiśniewska

R. Cebula

J. Wocka

W. Pawleta

Biblioteka  czynna w wtorek 11.05-12.00  i w czwartek od 8.00 -10.20.

Czytaj więcej: Plan pracy

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

W związku za zmiana sytuacji w szkole od dnia 18 maja 2020 r. przygotowane zostały formularze do pobrania i wypełnienia przez Rodziców:

1. Oświadczenie o zajęciach specjalistycznych

2. Oświadczenie o zajęciach w klasach 1-3

3. Wniosek o świetlicę.

4) Każdego Rodzica proszę o zapoznanie się z nimi i dostarczenie wypełnionego druku do szkoły w dniu przyprowadzenia dziecka albo do dnia 27.05.2020 r.

Strona 1 z 9

Free business joomla templates
facebook