Jesteś tutaj: Start

Informacje o egzaminie ósmoklasisty

PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

W terminie głównym

język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00

  1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego1 oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.

  2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

  3. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty:

    Czytaj więcej: Informacje o egzaminie ósmoklasisty

Informacje o egzaminie gimnazjalnym.

PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM

 

Dokładny harmonogram egzaminu gimnazjalnego 2019:

10 kwietnia 2019 (środa) –część humanistyczna

  • 9:00 – egzamin z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie

  • 11:00 – egzamin z zakresu języka polskiego

11 kwietnia 2019 (czwartek) –: część matematyczno-przyrodnicza

  • 9:00 – egzamin z zakresu przedmiotów przyrodniczych

  • 11:00 – egzamin z zakresu matematyki

12 kwietnia 2019 (piątek) –język obcy nowożytny

Erasmus +

Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+

Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów do Akcji 2 w sektorze Edukacja Szkolna oraz do Akcji 1 w sektorze Młodzież.
Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe m.in. szkół oraz instytucji i organizacji działających na rzecz młodzieży.
Już 21 marca br. mija najbliższy termin na składanie wniosków na dofinansowanie z programu Partnerstwa strategiczne w sektorze Edukacja szkolna, a do 30 kwietnia br. można składać wnioski na Wymiany młodzieżowe w sektorze Młodzież.
Jeżeli chcą Państwo pozyskać fundusze na:
[EDUKACJA SZKOLNA]

Czytaj więcej: Erasmus +

Warsztaty Pierwsza pomoc przedmedyczna

27.02.2019 w szkole odbyły się warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Warsztaty prowadził ratownik medyczny Jarosław Kupczak. Uczniowie zapoznali się m.in. z zasadami udzielania pierwszej pomocy, zachowania się na miejscu wypadku, powiadamiania służb ratowniczych. Po części teoretycznej odbyły się ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem fantoma. Uczniowie ćwiczyli również ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej. W warsztatach uczestniczyli wszyscy uczniowie szkoły podstawowej.

Zbieramy elektrośmieci.

Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego podlegającego zbiórce
Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego:
1. Wielkogabarytowe urządzenia chłodzące
2. Chłodziarki, zamrażarki
3. Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do chłodzenia, konserwowania i
przechowywania żywności
4. Pralki, suszarki do ubrań
5. Urządzenia kuchenne, w tym kuchenki, zmywarki
6. Piece elektryczne
7. Elektryczne płyty grzejne
8. Mikrofalówki
9. Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do gotowania i innego typu przetwarzania
żywności
10. Elektryczne urządzenia grzejne

Czytaj więcej: Zbieramy elektrośmieci.

Z językiem polskim za pan brat

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego obchodzimy corocznie21 lutego. Został ustanowiony przez UNESCO w 1999r. po to, by podkreślić bogactwo językowe na świecie, ale też by zwrócić uwagę na ginące języki.  Aktualnie istnieje około 6,5 tysiąca języków, z których aż połowa ze względu na to, że jest rzadko używana, może przestać istnieć.Tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w naszej szkole skupiły się na poprawności językowej i ortograficznej w pisemnych i ustnych wypowiedziach. Uczniowie przygotowali rebusy i plakaty wypowiadające wojnę wulgaryzmom oraz promujące poprawną polszczyznę. Na korytarzach pojawiły się łamańce językowe. Uczniowie najmłodszych klas wykonali przepiękne ilustracje do wierszyków łamiących język. Starsi podjęli  się rozwiązania kreatywnych ćwiczeń językowych rozwijających inteligencje wielorakie. Dużo emocji wśród uczniów  wszystkich klas wywołały dyktanda „chodzone”. Nauka w ruchu okazała się nie tylko ciekawa, ale i skuteczna.
Doszliśmy do wniosku, że warto realizować podobne projekty dbające o poprawną polszczyznę.
                            Jolanta Drwięga

Strona 1 z 3

Free business joomla templates
facebook