Jesteś tutaj: Start

Nowy adres strony

Zmiana adresu strony

Uwaga!!!

Szkolna strona Internetowa jest aktywna pod następującym adresem.

www.psp-zimnicewielkie.pl

 

Ankieta-nauczanie zdalne

 

Ankieta – nauczanie zdalne w szkole

Mając na uwadze dobro uczniów w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Karola Brommera w Zimnicach Wielkich w dniach 19.01. –22.01.2021 r. w formie zdalnej zostanie przeprowadzona anonimowa ankieta dla wszystkich rodziców i uczniów i nauczycieli Naszej Szkoły.

Ankieta dotyczy nauczania zdalnego, ewentualnych problemów i zalet. Celem ankiety jest podsumowanie dwumiesięcznego nauczania zdalnego jakie podjęliśmy w pierwszym półroczu roku szkolnego 2020/2021.

Zatem zwracamy się do uczniów, rodziców oraz nauczycieli o anonimowe wypełnienie stosownej ankiety. Z góry dziękujemy.

 Ankieta dostępna na e-dzienniku.

 

Komunikat

KOMUNIKAT

    W związku z powrotem do zajęć po feriach informuję, że:
1) Uczniowie klas 1 – 3 pracują stacjonarnie w szkole zgodnie z dotychczasowym planem lekcji ( ankieta w sprawie świetlicy była przesłana do rodziców przez e-dziennik)
2) Uczniowie klas 4 – 8 pracują zdalnie zgodnie z dotychczasowym planem lekcji włącznie z konsultacjami dla klasy 8.

                         Alicja Badura
Dyrektor PSP w Zimnicach Wielkich

Wytyczne -przypomnienie

Przypomnienie najważniejszych wytycznych
dla klas I-III szkół podstawowych

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

Czytaj więcej: Wytyczne -przypomnienie

Organizacja nauki po feriach.

 

Organizacja nauki w szkołach  i placówkach po feriach.
Od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych, a także uczniowie szkół specjalnych wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym.
Przedstawiamy szczegóły dotyczące organizacji funkcjonowania szkół i placówek po feriach.
Nauka w klasach I-III szkół podstawowych
W okresie od 18 do 31 stycznia 2021 r. nauka w klasach I-III szkoły podstawowej będzie odbywała się stacjonarnie. Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom, opracowaliśmy wytyczne MEiN, MZ i GIS w sprawie reżimu sanitarnego dla tych klas.
Nauka zdalna na terenie szkoły dla uczniów potrzebujących wsparcia
Dyrektor szkoły nadal ma obowiązek zorganizować zajęcia w szkole lub umożliwić uczniom realizację zajęć zdalnych w szkole (dotyczy szkół podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych), którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub z powodu innych ważnych przyczyn nie mogą uczyć się w domu.

Czytaj więcej: Organizacja nauki po feriach.

Strona 1 z 12

Free business joomla templates
facebook