Jesteś tutaj: StartAktualnosciKonkurs-wyreżyseruj swoje życie.


1) możliwość udziału w warsztatach filmowych prowadzonych przez Reżysera Życia – popularnego twórcę,
którego filmy poświęcone m.in. problemom współczesnej młodzieży, za pośrednictwem serwisu YouTube,
docierają do milionów odbiorców w całym kraju;
2) możliwość wizyty na planie zdjęciowym, podczas której będą mieli okazję wykonać pamiątkowe zdjęcie ze znanymi aktorami;
3) zaproszenie do udziału w imprezie promocyjnej, która odbędzie się w czerwcu 2019 r. w Warszawie;
4) zaproszenie do udziału w warsztatach pt. „Dzień z prawem”, połączonych z wizytą w Ministerstwie Sprawiedliwości,
podczas której uczniowie będą mieli możliwość poznania zasad funkcjonowania ważnych instytucji państwowych;
5) wstęp do Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie.
Ponadto, dwa najlepsze filmy konkursowe zostaną opublikowane na oficjalnym profilu Reżysera Życia
w serwisie społecznościowym Facebook.
Kto może wziąć udział w konkursie?
Konkurs „Wyreżyseruj swoje życie. Bezpiecznie!” adresowany jest do uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej,
III klasy gimnazjalnej oraz klas I-II szkół ponadgimnazjalnych oraz ponadpodstawowych. Do udziału w konkursie mogą
zgłaszać się tylko całe klasy, a nie poszczególni uczniowie. Jedna klasa może przesłać tylko jeden film konkursowy.
Jak zgłosić swoją klasę do udziału w konkursie ?
Wykonaną pracę konkursową należy zapisać w pliku wideo w formacie AVI lub MP4 i umieścić na platformie hostingowej
pod adresem:
https://wetransfer.com
Wygenerowany za pośrednictwem strony www.wetransfer.com link do pliku należy przesłać w wiadomości e-mail na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
W temacie wiadomości należy wpisać: Konkurs „Wyreżyseruj swoje życie. Bezpiecznie!”.
E-mail, stanowiący zgłoszenie konkursowe, powinien zawierać następujące informacje:
- nazwa szkoły;
- adres szkoły;
- telefon kontaktowy;
- oznaczenie klasy, która przygotowała pracę konkursową;
- podpisany skan lub zdjęcie oświadczenia osób występujących w filmie konkursowym o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku na portalu społecznościowym Facebook w celach związanych
z przeprowadzeniem konkursu „Wyreżyseruj swoje życie. Bezpiecznie!”.”
- imię oraz nazwisko opiekuna (wychowawcy klasy).
Do kiedy można przesyłać zgłoszenia konkursowe?
Filmy konkursowe można przesyłać do dnia 15 maja 2019 r. do godziny 22:00.
Jakie są kryteria wyboru zwycięskiego zgłoszenia?
Kryteriami branymi pod uwagę podczas dokonywania oceny każdego zgłoszenia jest jego zgodność z tematem konkursu,
pomysłowość, kreatywność oraz wartość edukacyjna filmu.
Kto podejmuje decyzję o wyborze zwycięzców?
Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów wybierze jedną, zwycięską pracę.
W skład Komisji wchodzić będą przedstawiciele Organizatorów oraz specjaliści z dziedziny mediów.
Ponadto, za pośrednictwem portalu Facebook przyznana zostanie druga nagroda, w postaci nagrody publiczności.
W jaki sposób przyznawana jest nagroda publiczności?
Nagroda publiczności przyznana zostanie filmowi, który zdobędzie największą liczbę głosów na portalu Facebook.
Gdzie i kiedy można oddawać głosy na nagrodę publiczności?
Wszystkie filmy konkursowe zostaną udostępnione 16 maja 2019 r. na portalu Facebook za pośrednictwem profilu doradcy
ds. promocji Funduszu Sprawiedliwości Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości ds. Funduszu Sprawiedliwości Miłosza Łaskiego:
https://www.facebook.com/miloszlaski
Głosowanie będzie odbywać się od dnia 16 maja 2019 r. do 23 maja 2019 r. do godziny 20:00.
W jaki sposób mogę oddać głos na pracę konkursową?
Aby głos oddany w konkursie był ważny należy wejść na wskazany wyżej profil @miloszlaski, polubić go,
udostępnić na swojej tablicy post z filmem, na który głosujemy i kliknąć przycisk „Lubię to!” znajdujący się pod nim.
Kiedy nastąpi ogłoszenie wyników?
Ogłoszenie wyników nastąpi 23 maja 2019 r. o godzinie 20:00.
O czym jeszcze powinienem wiedzieć?
Praca konkursowa nie może naruszać prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą
przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących
w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej. Jednocześnie uczestnicy konkursu oświadczają, że są autorami
przygotowanych prac oraz wyrażają zgodę na wykorzystanie przygotowanych materiałów do celów promocyjnych.
Uczestnicy zrzekają się jakichkolwiek roszczeń względem Organizatorów za możliwą zmianę nagród konkursowych,
jeśli wyniknie ona z przyczyn od nich niezależnych.
Uczestnicy zgadzają się także na posługiwanie się przez Organizatorów ich imieniem i nazwiskiem
w celach informacyjnych oraz zrzekają się jakiegokolwiek wynagrodzenia za dostarczone nagrania,
w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć i nagrań na stronie internetowej
oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć i nagrań.
Pytania dotyczące konkursu zadawać można drogą e-mailową na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Free business joomla templates
facebook