Jesteś tutaj: StartAktualnosciORGANIZACJA PRACY SZKOLNEJ BIBLIOTEKI

ORGANIZACJA PRACY SZKOLNEJ BIBLIOTEKI


1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.
2. Wychowawca powiadamia uczniów/rodziców o terminach zwrotów książek i podręczników.
3. Nauczyciel bibliotekarz udostępnia rodzicom i uczniom adres email bibliotekarza Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w celu kierowania zapytań o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń.
4. Przypomnienie uczniom i rodzicom zasad zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z zapisami regulaminów (zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, usuniecie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki - wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia).
5. Za książki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zakupu nowej pozycji wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza w ustalonym terminie.
6. Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone przez dyrektora, wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza określone dni (w celu uniknięcia grupowania się osób).


Termin oddawania książek i podręczników
klasa IV  -   10 czerwca 2020 r. godz. 7.40 – 11.00
klasa V   -   15 czerwca 2020 r. godz. 9.10 – 12.40
klasa VI  -   16 czerwca 2020 r. godz. 7.40 – 12.40
klasa VII -   17 czerwca 2020 r. godz. 7.40 – 12.40
klasa VIII-   19 czerwca 2020 r. godz. 7.40 – 12.40
Uczniowie klas I-III podręczniki oddają wychowawcom.
7. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek/podręczników powinien być w maseczce oraz rękawiczkach.
8. Książki będą zwracane w wyznaczonym pomieszczeniu w szkole, aby umożliwić bezpieczne wejście osobom oddającym książki.
9. Nauczyciel bibliotekarz wyznacza miejsce składowania oddawanych książek (pomieszczenie, skrzynia, pudła, wyznaczone regały, itp.). Składowane książki muszą być oznaczone datą, w której zostały przyjęte, aby określić daty zgodnie z zalecanym terminem przechowywania zbiorów w kwarantannie, a następnie ich udostępniania.
10. Osoby dokonujące zwrotu podręczników oraz książek muszą być poinformowane o sposobie ich  oddania:
Podręczniki wraz z podpisaną kartą informacyjną (imię i nazwisko ucznia, klasa, powinny być zapakowane w reklamówkach lub związane sznurkiem
Książki wraz z podpisaną kartą informacyjną (imię i nazwisko ucznia, klasa, powinny być zapakowane w reklamówkach lub związane sznurkiem
Następnie należy je odłożyć w sposób wskazany przez nauczyciela bibliotekarza w określonym pomieszczeniu. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokona oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zwrotu należności, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.

Free business joomla templates
facebook