Jesteś tutaj: StartRekrutacjaEgzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty

Informacje o egzaminie

Informacja o egzaminie ósmoklasisty

 

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.

Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎
Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę. ‎
Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎


W przypadku:
a. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia
b. wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach
c. zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom

przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu uczniowi egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu.

 

 

Egzamin ósmoklasisty 2019 / 2020

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni, zawsze zaczyna się o godzinie 9:00

  1. 21 kwietnia 2020 r. – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
  2. 22 kwietnia 2020 r. – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
  3. 23 kwietnia 2020 r. – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.

Przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym będzie miało miejsce w dniach 1, 2 i 3 czerwca 2020 r.

 

WAŻNE TERMINY:

do 30 września 2019 r. - złożenie deklaracji wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu,

do 15 październik 2019r. - przedłożenie dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia lub opinii Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się,

do 20 listopada 2019- przekazanie rodzicom uczniów pisemnej informacji o wskazanym przez Radę Pedagogiczną sposobie dostosowania warunków lub formy przeprowadzenia egzaminu.,

do 25 listopada 2019 r.- złożenie oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzenia egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających,

do 21 stycznia 2020- złożenie pisemnej informacji o zmianie w deklaracjach (np. języka obcego nowożytnego),

do 7 kwietnia 2020r.- przekazanie dyrektorowi szkoły wniosku o zmianie języka obcego nowożytnego w przypadku laureatów/finalistów konkursów/olimpiad przedmiotowych.


 

Poniżej przedstawiamy filmiki dotyczące samego egzaminu oraz przygotowań do niego.

Egzamin ósmoklasisty. Informacje ogólne
Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego (film 1.)
Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego (film 2.)
Egzamin ósmoklasisty z matematyki
Egzamin ósmoklasisty z języka obcego


UWAGA!!! Filmy powstały na zlecenie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i dotyczą egzaminu w roku szkolnym 2018/2019. Mogą być także przydatne w roku szkolnym 2019/2020.

https://youtu.be/vNB6rQ3WF4khttps://youtu.be/vNB6rQ3WF4k

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/

 

 

 

 

 

Free business joomla templates
facebook