Jesteś tutaj: StartRekrutacjaHarmonogram PSP

Harmonogram PSP

Zarządzenie Nr RO.0050.416.2017
Burmistrza Prószkowa
z dnia 10 marca 2017 r.

 

w sprawie określenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych publicznych szkól podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Prószków.

 

Na podstawie art. 204 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające –Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 60) zarządzam, co następuje:

§ 1.  Określam następujący harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2017/2018 oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Prószków, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom publicznych szkół podstawowych .


§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 .03.2017r.

 

Załącznik
do zarządzenia Nr RO.0050.416.2017
Burmistrza Prószkowa z dnia 10.03.2017r.
w sprawie określenia harmonogramu czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym
na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych
publicznych szkól podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina PrószkówLp.


Czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

 

 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 22.03.2017r. do 07.04.2017r.

od 5.06.2017r.

do 9.06.2017r.

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

 

 

 

 

do 12 .04.2017r.

 

 

 

 

do 16.06.2017r.

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

14.04.2017r.

do godz. 15.00

23.06.2017r.

do godz. 15.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

od 18.04.2017 r.

do 20.04.2017r.

do godz. 15.00

od 26.06.2017 do 29.06.2017

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

21.04. 2017 r.

godz. 15.00

30.06.2017r.

godz. 15.00
Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym
na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Prószków

Lp.

Elementy procedury wstępnej

Terminy

1.

Upublicznienie kryteriów naboru do przedszkoli publicznych

 

 

2.

Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym
na rok szkolny 2017/2018
do publicznych przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Prószków

 

3.

Przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu pobytu dziecka w przedszkolu

 

4.

Przyjmowanie „Kart zgłoszeń dziecka sześcioletniego” do przedszkola publicznego na terenie gminy Prószków

 

 

 

 

5.

ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PRZEDSZKOLI W GMINIE PRÓSZKÓW

 


Free business joomla templates
facebook