Jesteś tutaj: StartRekrutacjaRekrutacja do szkoły podstawowej 2020-2021

Rekrutacja 2020

Zarządzenie Nr RO.0050. 269.2020
Burmistrza Prószkowa
z dnia 20 stycznia 2020 r.

 

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów
na rok szkolny
2020/2021 do klas I publicznych szkół podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Prószków.

Na podstawie art. 154 ust.1 pkt 1 oraz art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1148 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.  Określam na rok szkolny 2020/2021 terminy przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organe  prowadzącym jest Gmina Prószków, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Prószków.

 


§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Prószkowa
- // -
Krzysztof Cebula

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik
do zarządzenia Nr RO.0050. 269.2020
Burmistrza Prószkowa z dnia 20 .01.2019r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny
2020/2021 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Prószków

 


Lp.


Czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym


od 24.02.2020r.

do 6.03.2020r.

 

od 1.06.2020r.
do 5.06.2020r.

 

2.

 

 

 

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm).

 

 

 

do 13.03.2020r.

 

 

 

 

 

 

do 12.06.2020r.

 

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

20.03.2020r.
do godz. 15.00

 

15.06.2020r.
do godz. 15.00

 

 

4.


Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 


od 23.03.2020r. do 27.03.2020r
.

do godz. 15.00

 

od 16.06.2020r. do 22.06.2020r.
do godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych


30. 03.2020r.
godz. 15.00

 

26.06.2020r.
godz. 15.00

 


 

Free business joomla templates
facebook