Jesteś tutaj: Start

Z językiem polskim za pan brat

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego obchodzimy corocznie21 lutego. Został ustanowiony przez UNESCO w 1999r. po to, by podkreślić bogactwo językowe na świecie, ale też by zwrócić uwagę na ginące języki.  Aktualnie istnieje około 6,5 tysiąca języków, z których aż połowa ze względu na to, że jest rzadko używana, może przestać istnieć.Tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w naszej szkole skupiły się na poprawności językowej i ortograficznej w pisemnych i ustnych wypowiedziach. Uczniowie przygotowali rebusy i plakaty wypowiadające wojnę wulgaryzmom oraz promujące poprawną polszczyznę. Na korytarzach pojawiły się łamańce językowe. Uczniowie najmłodszych klas wykonali przepiękne ilustracje do wierszyków łamiących język. Starsi podjęli  się rozwiązania kreatywnych ćwiczeń językowych rozwijających inteligencje wielorakie. Dużo emocji wśród uczniów  wszystkich klas wywołały dyktanda „chodzone”. Nauka w ruchu okazała się nie tylko ciekawa, ale i skuteczna.
Doszliśmy do wniosku, że warto realizować podobne projekty dbające o poprawną polszczyznę.
                            Jolanta Drwięga

Dzień babci i dziadka.

Wszyscy kochamy nasze babcie i naszych dziadków. Wiemy jak ważne są relacje wnuczek-babcia-dziadek, dlatego co roku obchodzimy ich święto. W tym roku uczniowie klasy piątej naszej szkoły uświetnili tę okazję występując ze specjalnie przygotowanym programem artystycznym w Domu Pobytu Dziennego w Prószkowie. Występom towarzyszyła cudowna atmosfera i serdeczne przyjęcie. 

        

100 rocznica odzyskania niepodległości.

Wszyscy świętujemy i jeszcze długo będziemy się cieszyć z 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji uczniowie naszej szkoły wzięli udział w pierwszym Gminnym Konkursie Pieśni Patriotycznej, który odbył się w naszej gminie w szkole podstawowej z złotnikach. Jesteśmy dumni z faktu, że dwie nasze uczennice klasy piątej Victoria Piechatzek, i Julia Grzegorzewska piosenką pod tytułem  ,,Sto dwadzieścia trzy" wyśpiewały pierwszą nagrodę. Gratulujemy!

Śląskie inspiracje


24 listopada w Łubniańskim Ośrodku Działalności Kulturalnej odbył się już po raz 25. finał Regionalnego Konkursu Literackiego „Ze Śląskiem na ty”. Jego ideą jest zachęcenie uczniów do zwrócenia uwagi na specyfikę i bogactwo krajobrazu śląskiego, poszerzenie znajomości kultury, historii i tradycji tego regionu, a także promowanie i dokumentacja żywotności śląskich gwar i dialektów. Spośród 101 nadesłanych prac jury wyłoniło zwycięzców.  W kategorii uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych 1. miejsce zajęła Laura Mross – uczennica PSP  im. ks. Karola Brommera w Zimnicach Wielkich, która napisała pracę „O śląskim bifeju”. Warto podkreślić, że uczennica powtórzyła sukces z ubiegłego roku. Gratulujemy!
                        Jolanta Drwięga

Plan warsztatów i zebrania z rodzicami.

Plan warsztatów z zakresu edukacji żywieniowej

"Zdrowie jest w głowie" - zasady zdrowego żywienia.
"E - tam?" - jak czytać etykiety produktów.
i zebrania z rodzicami  dnia 11 grudnia 2018

godzina    adresaci    sala
3 lekcja    klasa 1, 2, 3  wraz z wychowawcami    01
4 lekcja    klasa 4, 5, 6, 7 wraz z nauczycielami    2
5 lekcja    klasa 8 i 3g wraz z nauczycielami    2
1530    wywiadówki w klasach wg planu
1600    warsztaty dla rodziców i wszystkich nauczycieli    2
bezpośrednio po zakończonych warsztatach
spotkanie trójek klasowych z dyrektorem 
w sali nr 7
indywidualne konsultacje nauczycieli

Mikołaj w naszej szkole.

6 grudnia 2018 r. Święty Mikołaj odwiedził uczniów edukacji wczesnoszkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Karola Brommera w Zimnicach Wielkich. Tradycyjnie, jak co roku, uczniowie przygotowali się na przybycie niezwykłego gościa. Pięknie udekorowali salę, przygotowali wiersze i piosenki. Dzieci z przejęciem oczekiwały na pojawienie się Mikołaja. Spotkanie było bardzo udane. Każdy uczeń otrzymał słodki upominek, co wzbudziło radość na twarzach dzieci. Mikołaj obiecał, że przyjedzie znowu za rok.

  

Strona 3 z 4

Free business joomla templates
facebook