Jesteś tutaj: Start

Zalecenia

 

Zalecenia dla dyrektorów szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej
Dyrektorze,
Organizacja pracy szkoły powinna uwzględniać Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., w tym w zakresie:
1) higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni,
2) postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły/internatu/bursy.
https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-dzialania-men-w-organizacji-roku-szkolnego-20202021-w-warunkach-epidemii
Dodatkowo można:
ustalić godziny przychodzenia klas do szkoły (np. co 5-10 minut);
ustalić godziny rozpoczynania zajęć dla klas/oddziałów (np. co godzinę);
ograniczyć do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich, w tym w strefach wydzielonych;
wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia);
wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (pokój nauczycielski, korytarz);
wyznaczyć stałe sale lekcyjne, do których przyporządkowana zostanie jedna klasa (np. wszystkie zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli z daną klasą odbywają się w jednej sali);
ustalić adekwatną grupę dzieci uprawnionych do korzystania z zajęć świetlicowych (pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mogą mieć dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  w strefie czerwonej i żółtej);
w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała;
jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy (powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły) przypomnieć    o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,
wprowadzić zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych;
zorganizować prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni terenu szkoły;
w przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ po konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt ze szkołą na ten czas.

Ogłoszenie

Ogłoszenie
    W związku z dynamicznym rozwojem epidemii wirusem Sara-CoV-2 na terenie miasta Opola oraz powiatu opolskiego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu wnosi o ścisłe respektowanie obowiązku zakrywania ust oraz nosa przez uczniów we wszystkich przestrzeniach wspólnych szkoły.
    Pracownicy szkoły zobowiązani są do zasłaniania ust oraz nosa lub też utrzymania bezpiecznego dystansu od innych min. 2 m.  Stanowczo rekomenduje się zarówno stosowanie osłony na twarz jak i dystansu przy kontakcie z uczniami oraz innymi pracownikami szkoły.  Zabezpieczenie w postaci przyłbicy nie będzie uznawane jako wystarczająca ochrona przed zakażeniem.


Alicja Badura
Dyrektor PSP w Zimnicach Wielkich

Ogłoszenie

 

Uwaga!


Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 14 X 2020 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Karola Brommera w Zimnicach Wielkich jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Jeśli ktoś z Państwa nie jest w stanie zapewnić opieki dla swojego dziecka, prosimy o podanie informacji do wychowawcy  w jakich godzinach dziecko skorzysta z opieki w świetlicy szkolnej.
Przypominam, że w tym dniu będzie w świetlicy grupa łączona.

Komunikat

Szanowni Państwo
W związku z potwierdzonym przypadkiem koronawirusa u jednego z nauczycieli uczących w naszej szkole, informuję, że , do dnia 12.10.2020 r. włącznie uczniowie klasy 6 i 8 zostają objęci NADZOREM EPIDEMIOLOGICZNYM.
W następującej sytuacji, zgodnie z wytycznymi Sanepidu oraz po konsultacji z organem prowadzącym podjęta została decyzja, że na ten jeden dzień uczniowie klasy 6 i klasy 8 przyjdą na zajęcia stacjonarne w szkole, ale nie będą opuszczali swoich sal nawet na przerwę. Objęcie ich nadzorem epidemiologicznym, wiąże się z ograniczeniem wszelkich kontaktów tych dzieci z innymi osobami, poza tymi, z którymi uczeń mieszka lub kontaktuje się w swojej klasie.
Proszę starannie obserwować stan zdrowia dziecka i zgłaszać wszelkie niepokojące objawy lekarzowi pierwszego kontaktu.

Uczniowie pozostałych klas, mają lekcje w trybie stacjonarnym, tak jak dotychczas.


Z poważaniem
Alicja Badura
dyrektor PSP Zimnice Wielkie.

Wakacje z zielnikiem

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu z przyjemnością ogłasza wyniki konkursu „Wakacje z zielnikiem”.
Do konkursu nadesłano 66 zielników wykonanych przez uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu województwa opolskiego.
Komisja konkursowa wyłoniła następujących laureatów:

    I miejsce: xxx – kl. VII - PSP nr 12 im. Z. Kuczyńskiego w Kędzierzynie Koźlu

 II miejsce: xxx – kl. VI - SPSK w Nowakach

III miejsce: xxx – kl. VII - PSP nr 14 im. A. Mickiewicza w Opolu

Prace wyróżnione:
xxx– SP w Gronowicach
Jonasz Waleska – kl. VI PSP im. Ks. K. Brommera w Zimnicach Wielkich
xxx –PSP nr 16 w Kędzierzynie-Koźlu

Czytaj więcej: Wakacje z zielnikiem

Włóż maseczkę!

Szanowni Państwo
W związku z ograniczeniami wynikającymi ze stanu epidemii prosimy o wyposażenie uczniów  w maseczki ochronne, które powinny być stosowane w przypadku, gdy utrudnione jest zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego podczas przerw międzylekcyjnych.
Prosimy o wyrozumiałość i zwracanie uwagi dzieciom, aby zakładały maseczki  w miejscach i sytuacjach opisanych wyżej. Prosimy także o uwrażliwianie dzieci na to, jak ważna jest troska o zdrowie swoje i osób w naszym otoczeniu.
Jednocześnie uprzejmie przypominam o obowiązku zakładania maseczek w busie.
Z wyrazami szacunku
Alicja Badura

Strona 7 z 11

Free business joomla templates
facebook