Jesteś tutaj: StartAktualnosci

Aktualnosci

Nowe zasady bezpieczeństwa

Nauka tylko zdalna.

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych). Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą funkcjonowały bez zmian.

Oznacza to, że uczniowie i słuchacze wszystkich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym szkół dla dorosłych, a także słuchacze i uczestnicy form pozaszkolnych prowadzonych przez placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego – do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

Szkoła pamięta.

2 XI dzień wolny od zajęć.

Zawieszone zajęcia

Zawieszamy na dwa tygodnie zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej
Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

Podstawowym kanałem zdalnego nauczania w naszej szkole jest G Sute.
Klasy IV-VIII pracują według aktualnego planu lekcji.
Proszę zwrócić uwagę również na to, że w godzinach od 8 do 16 dzieci i młodzież do 16 roku życia mogą wychodzić z domu tylko pod opieką osoby dorosłej.
Nauka dla uczniów klas I-III odbywa się w trybie stacjonarnym. Świetlica szkolna działa w normalnych godzinach pracy.

Alicja Badura
dyrektor PSP w Zimnicach Wielkich

Strona 6 z 12

Free business joomla templates
facebook